Modlitba za Ukrainu

 

Dobrý a milosrdný Bože,

  ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.

Proto se s důvěrou odevzdáváme do tvých rukou.

Prosíme za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme za světové státníky, aby stáli na straně dobra

   a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy

  a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj,

  nejsme jeden druhému lhostejní

  a dokážeme si navzájem odpouštět.

 

Otče náš

Zdrávas, Maria

·        Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

·        Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

·        Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

·        Svatý Mikuláši, patrone Ruska, oroduj za nás.

·        Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

·        Svatý Václave, patrone míru, oroduj za nás.

·        Svatý Michaeli, archanděli, kníže nebeského vojska, oroduj za nás.
·        Svatá Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen