Да, да, да, да, да, это Кавказ
Šamchan Daldajev

Говорят, на Кавказе живет дикий народ
Говорят, горцы носят папахи круглый год
Говорят многоженство у них до сих пор
И живут, говорят сотни лет дети гор

А еще говорят, что джигит не джигит
Если он как трусливый шакал
от врага побежит
А еще говорят, что храбрец только тот
Кто сумеет хоть чем-то
у публики вызвать восторг

Refrén:

Да, да, да, да, да, это Кавказ
Да, да, да, да, да, горный пейзаж
Вэй, вэй, вэй, вэй, вэй, солнечный край
Вэй, вэй, вэй, вэй, вэй, вот он тебе рай

Да, да, да, да, да, это Кавказ
Да, да, да, да, да, горный пейзаж
Вэй, вэй, вэй, вэй, вэй, солнечный край
Вэй, вэй, вэй, вэй, вэй, вот он тебе рай

Говорят, горцы любят щербет любят халву
А еще они любят шашлык, любят чуду
Говорят без лезгинки Кавказ не Кавказ
А танцуют они говорят, просто класс

А еще говорят, что народ этот прост
Он не любит хвалебных речей,
и пустых громких слов
А еще говорят, что любовь к старикам
На Кавказе так свята как учит
священный Коран

Refrén 2x

Говорят, что как гор на Кавказе невест
И за кражу невест не берут под арест
Говорят, что друзей там умеют ценить
Там без дружбы большой,
очень трудно прожить

А еще говорят гордо, горный Кавказ
Славен гостеприимством своим кто;
бывал там хоть раз
А еще хорошо говорят там у нас
Эти горы и море не могут не радовать глаз

Refrén 4x

Ano, ano, ano, ano, ano, to je Kavkaz
Šamchan Daldajev

Říká se, že na Kavkaze žije divoký národ.
Říká se, že horalové nosí klobouky po celý rok.
Prý tam stále ještě přežívá mnohoženství.
A děti hor žijí, jak se říká, stovky let.

Také se říká, že jigit1 není jigit,
když před nepřítelem utíká
jak zbabělý šakal.
A říká se, že jen ten stojí za něco,
kdo dokáže rozveselit obecenstvo
alespoň něčím.

Refrén

Ano, ano, ano, ano, ano, to je Kavkaz
Ano, ano, ano, ano, ano, horská krajina.
Wei, wei, wei, wei, wei, slunná země
Wei, wei, wei, wei, wei, tohle je váš ráj.

Ano, ano, ano, ano, ano, to je Kavkaz
Ano, ano, ano, ano, ano, horská krajina.
Wei, wei, wei, wei, wei, slunná země
Wei, wei, wei, wei, wei, tohle je váš ráj.

Říká se, že horalové milují šerbet2 a halvu.3
A také milují grilování a výstřednosti.
Říká se, že Kavkaz není Kavkaz bez lezginky.4
A ví se, že tančí s velkou klasou.

Říká se, že tento lid je prostý.
Nemá rád chvalozpěvy a prázdná velká slova.
A také se říká, že na Kavkaze
je úcta k starým lidem tak svatá,
jak učí Korán.

Refrén 2x

Říká se, že nevěsty jsou tam jako kavkazské hory,
a že za únos nevěsty se tam nezatýká.
Říká se, že si tam lidé umí vážit přátel.
Bez hlubokého přátelství se tam dá
jen těžko přežít.

Jsou hrdí, že si pohostinnosti na hornatém Kavkaze
cení všichni, kdo tam byli alespoň jednou.
A říká se, že se tu všichni cítí výborně.
Tyto hory a moře nejsou potěšením jen pro oči.


Refrén 4x

Překlad do češtiny: David Tománek

Význam slov
1Jigit: jezdec
2Šerbet: orientální chlazený nápoj z cukru a ovoce
3Chalva: orientální cukrovinka
4Lezginka: rychlý kavkazský tanec